top of page

 

Tävlingsbestämmelser, fototävling, Göteborgs Fotofestival, Föreningen Ax & Caliber Film & Reportage AB 2014

 

 

1.) Anmälda till tävlingen garanterar att de fotograferat och innehar rättigheterna till insända bilder.

2.) Anmälda till tävlingen godkänner att betala fastställd anmälningsavgift på 65 kronor för deltagande med upp till 3 bilder och ytterligare 40 kronor per ytterligare 3 bilder genom tilläggsanmälan. Tio bilder 125 kronor.

3.) Anmälningsavgiften ska betalas i samband med anmälan och bilduppladdning. Betalning till föreningen Ax bankgiro 325-8977 eller angiven betalningslösning på hemsidan.

4.) I bildens filnamn ska anges e-postadress, löpande bildnummer och geografisk plats. Ingen text får skrivas in i bilden.

5.) Bilder som laddas upp till tävlingen utan att anmälningsavgiften betalats kommer inte att bedömas. Bilderna tävlar i nummerordning eller i den ordning de laddats upp till tävlingsservern.

6.) Temat för fotofestivalen är hav, stränder, natur, människor och årstider i Göteborgs skärgård. Juryn premierar bilder från Göteborgs kust och skärgård. Men också bilder från andra orter med hav, sjöar och vattendrag, människor, natur, stränder och årstider som tema är välkomna att delta om alla priser i tävlingen så länge motivplats återges korrekt.

7.) Arrangörerna har rätt att utan kostnad publicera insända bidrag på hemsidan, pressbilder till media vid utlysningen av vinnande bidrag och att framställa kopior för vernissage och fotoutställning.

8.) Minsta tillåtna storlek på tävlande bilder är 200 kb. Största tillåtna storlek för bilder som inte begärts särskilt enligt nedan 2 Mb. Filformatet ska vara jpeg.

9.) Tävlande förbinder sig att på förfrågan leverera högupplösta tryckfärdiga digitala bilder för tryck enligt punkt 7.

10.) Medverkan innebär att deltagaren inte har några andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.

11.) Det är tillåtet att delta med bidrag till flera veckotävlingar. Bidragen går automatiskt vidare till följande tävlingsomgångar. Sista veckotävling första veckan i september.

12.) Samtliga bilder deltar i sluttävlingen med slutdatum för bidrag 18 september och utlysningsdatum för vinnande bidrag 27 september.

13.) Arrangörerna ansvarar inte för insända tävlingsbidrag.

14.) Arrangörerna motsätter sig och reserverar sig mot bidrag som kan anses stötande, kränkande eller diskriminerande.

15.) Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

16.) Juryns beslut kan inte överklagas.

 

  • Twitter Clean
bottom of page